ספר לכל - רכש מוסדות

500 ספרים נמצאו:

חיפשנו ספרים עם שם דומה ל-'ניהול' או ספרים בקטגוריה ניהול, או ספרים של ההוצאה ואלור יישומים ניהוליים, חשב שרותי ניהול, פלס ניהול ושיווק, או ספרים של המחבר *חשב שרותי ניהול, העמותה לניהול פרוייקטים בישראל


החוק
החוק
אזל77.66 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.