ספר לכל - רכש מוסדות

ניהול משאבי אנוש
מספר קטלוגי: 362-4835
תאריך יציאה: 5/2015
תיאור:
ספר זה, שהוא ראשון מסוגו בישראל, גורס כי הצלחת ארגונים בהשגת יעדיהם תלויה באיכותו של המשאב האנושי ובניהולו היעיל, וכי ניהול משאבי אנוש מהווה חלק בלתי נפרד מניהול הארגון, ואנשיו הם שותפים שווים בהנהלת ארגונים. הכותבים מפנים את הזרקור אל דרכי ההתמודדות של מערך משאבי אנוש עם השינויים הסביבתיים ומבהירים את תפקידו המשתנה של מערך זה בארגון. הספר מיועד למעוניינים בהבנת סוגיות של ניהול המשאב האנושי והאתגר שבניהול עובדים: חוקרים, אנשי משאבי אנוש, מנהלים וגם תלמידים המתוודעים לראשונה לנושא. תכלית הספר היא לאפשר לקוראים לא רק להכיר ולפתח כלים לניהול משאבי אנוש, אלא אף להבין מהן החלופות האסטרטגיות העומדות לרשות המנהל ומהן אמות המידה לבחירת השיטות המתאימות למדיניות הארגון ולתרבותו, באופן שיענו על צורכי הארגון העכשוויים והעתידיים.

מחיר: 118.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.