ספר לכל - רכש מוסדות

שבילים פלוס לכתה ג-ספר 8
מספר קטלוגי: 78-2062022
נושאים: ספרי לימוד
תאריך יציאה: 5/2016
לימוד
תיאור:

בעיות חד שלביות
כפל וחילוק עד 200
המבנה העשרוני עד 10000- חלק ב בעיות השוואה כפליות


מחיר: 36.10 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.