ספר לכל - רכש מוסדות

אורות נגד
מחבר: צלאן פול
מספר קטלוגי: 31-6855
תאריך יציאה: 3/2021
תרגום
תיאור:

פאול צלאן (1970-1920), מחשובי המשוררים במאה העשרים, אכן מוכר לנו לפי שירתו: הקינות ושירת הטבועים, "פוגת

המוות", שירי האבנים, השקד והפרח.

ואולם צלאן שלח ידו גם בכתיבת פרוזה, אפוריזמים, הרהורים, סקיצות דרמטיות ורשימות על שאלת השירה.

מקצת הרשימות, כגון הפרוזה "שיחה בהרים" או "אור נגד" על הציור, ראו אור בחייו. רובן, כגון הערותיו על ה"אפלה" ועל

ה"התייהדות" בשירה, נותרו בעיזבונו.

קובץ זה מביא מבחר גדול מן הפרוזה של צלאן, מן ה"אבנים" שהותיר אחריו לעדות.


מחיר: 84.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.