ספר לכל - רכש מוסדות

על הרודנות
מספר קטלוגי: 31-6473
תאריך יציאה: 4/2019
מספר עמודים: 105
תיאור:

כבר הדמוקרטיות הקדומות חזו קריסה והשתלטות של רודנים.
כפי שמתאר המחבר בספר זה, אנחנו איננו מחוסנים מפני איום זה, ויתר על כן, המבנה הפוליטי של הדמוקרטיות המודרניות מתמודד עם איומים חדשים, לא שונים בהרבה ממה שניצלוה הרודנויות שפשו בעולם במאה העשרים. אנחנו איננו יותר חכמים ויותר מחוסנים מן האירופים שחזו בדמוקרטיה הנכנעת לפאשיזם, לנאציזם או לקומוניזם.
היתרון היחיד שלנו הוא שאנחנו יכולים ללמוד מן הניסיון שלהם.
המחבר פורש לפנינו עשרים דרכים להבחין באיומים ולהימנע מהם.


מחיר: 69.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.