ספר לכל - רכש מוסדות

כח לקרוא ד
הוצאה: אח
מספר קטלוגי: 213-1539
נושאים: ספרי לימוד
תאריך יציאה: 6/2013
לימוד
תיאור:
קריאה, כתיבה, שפה וחינוך לשוני
התכנית "כוח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד.
התוכנית מדגישה את מיומנויות הפענוח – דיוק בפענוח מילים, משפטים וטקסטים.
התוכנית בנויה באופן מובנה ומדורג ונותנת מענה לפיתוח ההטרוגניות, תוך התייחסות לקצב האישי של כל תלמיד ותלמידה.
הטקסטים לקוחים מעולמם של הילדים ומהווים גורם מזמן לפעילויות, שיחות ודיונים בכיתה.
התוכנית מגישה מגוון טקסטים ספרותיים איכותיים ממקורות ישראליים, יהודיים ואוניברסאליים, במטרה לטפח כשירות אוריינית.
התוכנית שמה דגש על פיתוח אוצר מילים, ועל טיפוח והעשרה של השפה הדבורה והכתובה.
הסדרה כוללת תוכנית ייחודית להקניית הכתיבה על ידי חשיפה לכללים ומוסכמות הכתיבה.
בתוכנית שש חוברות ומדריך למורה.

חוברות א ו-ב הקניית כל העיצורים והתנועות קמץ, פתח, שווא
חוברת ג הקניית תנועת החיריק
חוברת ד הקניית תנועת החולם
חוברת ה הקניית התנועות צירה, סגול
חוברת ו הקניית התנועות שורוק, קובוץ
חוברת ז בקריאה ראשונה

מחיר: 19.90 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.