ספר לכל - רכש מוסדות

כח לקרוא א
הוצאה: אח
מספר קטלוגי: 213-1536
נושאים: ספרי לימוד
תאריך יציאה: 6/2013
לימוד
תיאור:
התוכנית "כוח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות .
תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך החמידה כחלק בלתי נפרד.
התוכנית מדגישה את מיומנויות הפענוח - דיוק בפענוח מילים, משפטים וטקסטים.
התוכנית בנויה באופן מובנה ומדורג ונותנת מענה לפיתוח ההטרוגניות, תוך התייחסות לקצב האישי של כל תלמיד ותלמידה.
הטקסטים לקוחים מעולמם של הילדים ומהווים גורם מזמן לפעילויות,
שיחות ודיונים בכיתה.
התוכנית מגישה מגוון טקסטים ספרותיים איכותיים ממקורות ישראליים,
יהודיים ואוניברסליים, במטרה לטפח כשירות אוריינית.
התוכנית שמה דגש על פיתוח אוצר מילים, ועל טיפות והעשרה של השפה הדבורה והכתובה.
הסדרה כוללת תוכנית ייחודית להקניית הכתיבה על ידי חשיפה לכללים
ומוסמכות כתיבה.


בתוכנית שש חוברות ומדריך למורה.

חוברות א ו-ב הקניית כל העיצוריים והתנועות קמץ, פתח, שווא
חוברת ג הקניית תנועת חיריק
חוברת ד הקניית תנועל החולם
חוברת ה הקניית התנועות צירה, סגול
חוברת ו הקניית התנועות שורוק, קובוץ

מחיר: 17.20 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.