ספר לכל - רכש מוסדות

הבנתי את הקטע - חוברת 3 כיתה ד
מספר קטלוגי: 119-834
תאריך יציאה: 6/2015
לימוד
תיאור:

החוברת הבנתי את הקטע נועדה לתרגול ולפיתוח מיומנויות שפה מגוונות. החוברת מתאימה לדרישות ולהישגים הנדרשים על־פי תכנית הלימודים בחינוך לשוני.
החוברת מחולקת לארבעה נושאים: סיפורים‚ קטעי מידע‚ טקסטים מפעילים והבעה בכתב.
מיומנויות הבנת הנקרא מתורגלות בחוברת בכמה רמות חשיבה‚ הכוללות את כל ממדי ההבנה: הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט‚ הבנת המשתמע מתוך הטקסט ומשימות המצריכות רמת חשיבה גבוהה — של יישום‚ הערכה וביקורת. לאורך החוברת כולה ובהקשר לטקסטים המגוונים‚ מתורגלות מיומנויות לשוניות ומטה-לשוניות (משפחות מילים‚ יחסי משמעות בין מילים‚ זיהוי זמנים בפועל ושימוש תקין בהם‚ הבנת משמעות של מילות קישור‚ חיפוש מילים במילון ועוד). כמו כן מתורגלות בה מיומנויות של כתיבה טיעונית באמצעות מגוון של מטלות כתיבה.
המשימות בחוברת נוסחו באופן דומה לנוסח המשימות במבחנים ובמשימות הערכה של משרד החינוך. החשיפה החוזרת למשימות מאפשרת לתלמידים לפצח ולהבין בקלות את המשימות שהם נדרשים לבצע במבחנים ובעבודות.


מחיר: 39.80 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.