ספר לכל - רכש מוסדות

פיתוח כישורי כתיבה א
הוצאה: כ.בונוס
מספר קטלוגי: 119-306
נושאים: ספרי לימוד
תאריך יציאה: 12/2013
תיאור:
החוברות מותאמות לתלמידי א'-ו' בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה תוך שימת דגש בכתיבה והפקת טקסטים.
חוברת א'- לתלמידים עד סוף כיתה ב'.
חוברת ב'- לתלמידים עד סוף כיתה ד'.
חוברת ג'- תלמידים עד סוף כיתה ו'.

החוברות עוסקות בציוני הדרך הבאים:
- כתיבת סיפור שיש בו אירוע מרכזי.
- כתיבת רשמים בעקבות קריאה או צפייה.
- דיווח על אירוע שהתלמידים קראו עליו.
- תיאור והסבר של תופעות והתנהגויות בעקבות התבוננות או קריאה.
- כתיבה של מילים שכיחות ומילים הקשורות לנושא הנלמד.
- כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים‚ תקינים מבחינה תחבירית.
- שימוש נכון בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
- הרחבת אוצר המילים.
- מתן כותרת בהתאם לסוג הטקסט.
- כתיבה ממוקדת בנושא או רעיון.
- שמירה על רצף בין משפטים ושימוש בקשרים: קשרי זמן‚ קשרי סיבה ותוצאה.

מחיר: 29.30 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.