ספר לכל - רכש מוסדות

התהליך הטקסי
מספר קטלוגי: 585-139
תאריך יציאה: 9/2009
מספר עמודים: 189
תיאור:
עבודתו של ויקטור טרנט (1983-1920) השפיעה בצורה עמוקה על תחומי דעת רבים במדעי החברה והרוח, ובמיוחד בתחומי האנתרופולוגיה ולימודי הדתות. טרנר היה אחד החברים המובילים בתנועה האתנוגרפית הטרנס-אטלנטית לאנתרופולוגיה סמלית, והוא אחראי – יחד עם אנתרופולוגים ספורים אחרים – לשינוי דרמטי בהתיחסות של האנתרופולוגיה לחקר הדת. הוא תרם לשינוי שהזיח את הדיסציפלינה מהתבוננות חברתית יובשנית על תופעות דתיות אל עבר מבט הומניסטי שהפיח חיים במעשה הדתי.
בשנים 1954-1950 ערך טרנר עבודת שדה בקרב הנדמבו. הוא נטל חלק בחיי היומיום שלהם ולמד ממקור ראשון את הפרקטיקות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות והדתיות לפי המונחים ששימשו את דוברי הנדמבו. ניסיון זה הניב סדרה של כתבים, אשר המפורסם שבהם הוא התהליך הטקסי (1969).
בספר זה, המרכז את דיונו של טרנר ב"טקסי מעבר", הוא מרחיב את המסגרת האנליטית של ואן גנפ, שלפיה ההתנהלות הטקסית מורכבת מתהליך בן שלושה שלבים: התנתקות משטף הפעילויות היומיומיות, מעבר דרך מצב לימינלי אל עולם טקסי – המרוחק מהמושגים היומיומיים של חלל וזמן – שבמסגרתו זוכים המבנים היומיומיים של החיים לפיתוח ולקריאת תגר כאחד, וכניסה מחדש אל עולם היומיום.
בשלב הלימינלי מתרחשת הדרמה החשובה מכל, זו הנוגעת בנורמות היומיומיות באמצעות ביצוע של פעולות חתרניות מבחינה חברתית והפכיות מבחינה טקסית.

מחיר: 79.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.