ספר לכל - רכש מוסדות

קפיצה למים הקרים א+ב
מספר קטלוגי: 487-22
תאריך יציאה: 9/2017
תיאור:
הספר שלפנינו בוחן את הניסיונות לקדם הסדר מדיני בין ישראל ומצרים, בתיווכה של ארצות הברית, בתקופה שבין סיום מלחמת ההתשה (באוגוסט 1970) ועד ערב פרוץ מלחמת יום הכיפורים (באוקטובר 1973). הספר, המבוסס בעיקרו על תיעוד ומסמכים הנמצאים בארכיונים הרשמיים בישראל ובארצות הברית, מבקש לבחון האם הסדר מדיני בין ישראל ומצרים היה בתקופה זו בהישג יד והוחמץ; מה היו הסיבות לכך שלא הושג; האם ישראל היא הנושאת הבלעדית באחריות לכישלון זה, או שהיו לו גם שותפים אחרים.

המחקר העוסק בתקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים ובנסיבות המדיניות שהובילו אליה, נמצא בשנים האחרונות בעיצומו, בראש ובראשונה בעקבות פתיחת הארכיונים הרשמיים בארצות הברית ובישראל, הרלוונטיים לתקופה הנחקרת, לעיון חוקרים. החומר הראשוני שנחשף שופך אור חדש על התקופה ואירועיה ומאפשר בחינה מחודשת ומעמיקה של העמדות, ההתפתחויות והתהליכים שהובילו, בסופו של דבר, לפרוץ המלחמה.

מחיר: 120.00 ₪
אנו מצטערים אך מוצר זה אזל בהוצאה ולא ניתן להזמינו

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.