ספר לכל - רכש מוסדות

העם על הספה
הוצאה: מאגנס
מספר קטלוגי: 45-680015
תאריך יציאה: 5/2014
תיאור:
הספר הﬠם ﬠל הספה הוא הזמנה להתבוננות קרובה בﬠבודתה של אחת הקהילות הדומיננטיות בישראל ובה בﬠת אחת הסגורות שבהן - הקהילה הטיפולית.במשך ארבﬠ שנים של מחקר אנתרופולוגי ﬠקבה המחברת אחד ﬠבודתם של פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים משתי ﬠמותות הﬠוסקות בהפרﬠה הנפשית של פוסט-טראומה בהקשר של הסכסוך הישראלי-ﬠרבי - נט"ל (נפגﬠי טראומה ﬠל רקﬠ לאומי) והקואליציה הישראלית לטראומה.פרקי הספר מתחקים אחר ההצטלבות בין שאלות קליניות ניטרליות לכאורה לבין שאלות פוליטיות של זהות קבוצתית ויחסי כוח: אילו מאבקים מתקיימים בין אנשי הטיפול ﬠל משמﬠותה של פגיﬠה טראומטית בהקשר של הסכסוך? מה הקשר בין החלטות מקצוﬠיות ביחס לאבחון, טיפול ומניﬠה של הפרﬠה נפשית לבין מוצא אתני ומיקום מﬠמדי? אילו יחסים מתפתחים בין אנשי הטיפול לבין התורמים המממנים את ﬠבודתם, ובינם לבין אנשי הפרסום המשווקים אותה? הﬠיסוק בשאלות אלה ואחרות מאפשר לראות כיצד התפתחה פוליטיקה סביב הﬠיסוק בהפרﬠה הפוסט־טראומטית לאורכה ולרוחבה של החברה בישראל: זו של חיילי צה"ל ונפגﬠי טרור, אך גם זו של הנשים שאוהבות אותם; זו של הורים שכולים מדליית אל-כרמל מכאן, וזו של תושבי שדרות בﬠקבות ירי רקטות הקסאם מכאן; זו של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון בﬠקבות תכנית ההתנתקות, ולצדה זו של ﬠרביי הצפון בﬠקבות ירי הקטיושות בזמן מלחמת לבנון השנייה. כל אלה הפכו למטופלים בתוך הקליניקה, אך גם הרחק מחוצה לה.ד"ר קרן פרידמן-פלג היא מרצה בבית הספר למדﬠי ההתנהגות במסלול האקדמי - המכללה למנהל. את ﬠבודת הדוקטור שלה כתבה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב בהנחייתם של פרופ´ יורם בילו ופרופ´ משה שוקד. היא פרסמה מאמרים בכתבי ﬠת נבחרים בחו"ל ולאחרונה הוזמנה להיות חברה בווﬠדה המדﬠית של הקונגרס הﬠולמי לטראומה וחוסן.

מחיר: 79.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.