ספר לכל - רכש מוסדות

אלופי השירות-ניהול חווית הלקוח כיתרון
מספר קטלוגי: 435-1031
נושאים: ניהול, עסקים
תאריך יציאה: 9/2008
תיאור:
הספר "אלופי השירות" מעלה לדיון את הקשיים שאנשי השירות
לקוחות נדרשים לעמוד בהם, המחייבים את מנהליהם לברר מהי
האסטרטגיה הנדרשת לניהול חוויית הלקוח, באמצעות גיבושה
של תפישה המעודדת נשיאה באחריות המשותפת הנדרשת מכלל המועסקים
בכל ארגון בעת מתן שרות. זהו ספר חובה למנהלים, מומחים
בתחום השירות וההפעלה של מרכזי ומוקדי שירות. מנהליש יווק
ומכירות וכל מי שמעורב בבניית ארגונים ממוקדי לקוח. עבודתם
של המועסקים במוקדי שירות טלפוני רצופה אתגרים וקשייםשעליהם
לפתור באופן מיידי והולם. בהיעדר הגרה מדויקת מיהו הלקוח
ומהו רף השרות שכלל הארגון מחוייב אליו, נמנע מהם לבצע
את תפקידם באופן מיטבי. לעתים, אין קשר ותקשורת רציפים
בין ההנהלה הבכירה של הארגון לאנשי מוקד השירות, וכך נפגע
המרכיב החיוני להצלחת כל ארגון: לקוחותיו.

מחיר: 30.00 ₪
אנו מצטערים אך מוצר זה אזל בהוצאה ולא ניתן להזמינו

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.