ספר לכל - רכש מוסדות

מתמטיקה 4 יחידות לימוד חלק ד שאלון 004
מחבר: גורן בני
הוצאה: בני גורן
מספר קטלוגי: 346-19
תאריך יציאה: 10/2010
תיאור:
הספר "מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד'" (מהדורה חדשה ומעודכנת),
מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות לימוד שמופיע בשאלון הרביעי לבגרות (שאלון 035004). הספר כולל נושאים באלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.


בספר מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד' (מהדורה חדשה ומעודכנת)
חמישה עשר פרקים והם:
פרק ראשון - טכניקה אלגברית. (כמעט כל החומר שבפרק הועבר לשאלון ה').
פרק שני - חזקות ושורשים.
פרק שלישי - לוגריתמים.
פרק רביעי - גידול ודעיכה.
פרק חמישי - טריגונומטריה - משולש ישר זוית.
פרק שישי - פונקציות טריגונומטריות - זהויות ומשוואות.
פרק שביעי - פונקציות רציונאליות - הנגזרת ושימושיה.
פרק שמיני - פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות - הנגזרת ושימושיה.
פרק תשיעי - פונקציות טריגונומטריות - הנגזרת ושימושיה.
פרק עשירי - אינטגרלים ושטחים.
פרק אחד עשר - טריגונומטריה - משפט הסינוסים. (נספח ג').
פרק שנים עשר - טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים. (נספח ג').
פרק שלושה עשר - טריגונומטריה - חישובים במרחב. (נספח ג').
פרק ארבעה עשר - טריגונומטריה - זהויות ומשוואות. (נספח ג').
פרק חמישה עשר - פונקציות עם שורשים. (נספח ג').

בסופו של הספר מופיעים ארבעה נספחים:
נספח א' - מבחנים לחזרה. (המבחנים לא מעודכנים).
נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה.
נספח ג' - נושאים נוספים. (הנספח כולל את פרקים 11-15).
נספח ד' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים.
(ספר תכלת אדום)

מחיר: 94.81 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.