ספר לכל - רכש מוסדות

ציוני ופילוסוף
הוצאה: דוכיפת
מספר קטלוגי: 288-113
תאריך יציאה: 11/2011
מספר עמודים: 222
תיאור:
מרטין בובר היה איש רוח ומגדולי הוגי הדעות בדורנו, ובצד הגותו חובקת העולם, פעל גם במישור הציוני כמנהיג וכמתווה דרך.
הגותו של מרטין בובר חבקה תחומי ענין רבים ומגוונים, בהם: פילוסופיה, אנתרופולוגיה, חסידות, מקרא וציונות. הוא עצמו לא הסתגר בד' אמותיו, אלא זיהה את עצמו עם מפעל התחיה הלאומי במסגרת התנועה הציונית, החל מימי הבראשית שלה כאשר נענה לקריאתו של בנימין זאב הרצל, ועד לימי הקמתה של מדינת ישראל. גם לאחר שקמה המדינה פעל בובר כמוכיח בשער והיה מעורב בויכוחים על אופיה ודמותה, על יחסה של המדינה לאוכלוסיה הערבית ואל מדינות ערב, על קליטת העליה ועל החינוך. כל זאת כאשר הוא התייחס אל הציונות כאל תנועת התחדשות דתית.
בעוד הגותו של בובר עסקה בעיקר במקומו של האדם אל מול ההוויה ואל מול אלוהיו, הרי במישור הציוני הוא תמך ברעיון המדינה הדו-לאומית ליהודים ולערבים על אדמת ארץ-ישראל.
הציונות היתה לגביו גילום של היהדות כתורת חיים, כפי שראה אותה והגדיר אותה: "המציאות הפנימית ביותר של תולדות עם ויעוד עם". בנוסף טען כי "המדינה היא הדרך למטרה ושמה ציון". בובר המשיך וטען כי "הציונות היא חבל מתוח בין סודו של עבר רחוק לבין סודו של עתיד רחוק או קרוב", ואילו דרכו של הרצל נתפסה בעיניו כ"כביש זפות הנסלל בין ההווה הגרוע לבין המשכו המתוקן".
מרדכי מרטין בובר היה פילוסוף אשר פתח אפיקי מחשבה חדשים, אשר מעולם לא הלך בדרכים מוסכמות, אלא חצב בסלע המציאות של זמנו דרך משלו, אשר היתה לא מקובלת, מהפכנית ולעתים אפילו אנארכיסטית.

מחיר: 70.00 ₪
אנו מצטערים אך מוצר זה אזל בהוצאה ולא ניתן להזמינו

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.