ספר לכל - רכש מוסדות

דיני חוזים ג' יח' 8-12
מספר קטלוגי: 208-1080084
תאריך יציאה: 1/2009
תיאור:
חוזה לטובת אדם שלישי, הפרה, סיכול, אכיפה וביטול חוזה, חוזים אחידים ותניות פטור.
הבנת העקרונות המשפטיים בדיני החוזים, ויישומם של עקרונות אלה בחיי המעשה. הכרת דיני החוזים הכלכליים בישראל, והבנתם של הנגזרים מן העקרונות. מתן כלים הכרחיים ונאותים לפתרון בעיות מעשיות בתחום דיני החוזים.

מחיר: 215.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.