ספר לכל - רכש מוסדות

ניהול בינלאומי
מספר קטלוגי: 208-1051701
תאריך יציאה: 1/2009
תיאור:
מאז תום מלחמת העולם השנייה מתחולל שינוי ממשי ומתמשך בדפוסיה ובהיקפה של הפעילות העסקית הבין-לאומית. אלפי חברות, במדינות שונות ברחבי העולם, החלו להתפתח לישויות המנוהלות בראייה גלובלית. הספר מתמקד בחברות רב-לאומיות אלו, ועוסק בפעילותן המתפרסת מעבר לגבולות של גיאוגרפיה, תרבות ולאום. הספר דן בבעיות הניהול הייחודיות לפירמות הפועלות בשווקים זרים, ובהן קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברות רב-לאומיות וניהול שותפויות אסטרטגיות בין-לאומיות.

מחיר: 116.83 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.