ספר לכל - רכש מוסדות

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 1-5
מספר קטלוגי: 208-1040401
תאריך יציאה: 1/2009
תיאור:
הכרת מערכות תמחיר שונות, שבהן משתמשים עסקים לקביעת עלות מוצרים, ולימוד היתרונות והחסרונות של שימוש בנתונים מתוך מערכות התמחיר לצורך קבלת החלטות ניהוליות ולבקרה.

מחיר: 115.83 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.