ספר לכל - רכש מוסדות

דיני עבודה ד'' 7-8
מספר קטלוגי: 208-1035407
תאריך יציאה: 6/2008
תיאור:
דיון מקיף במשפט העבודה בעידן שנות האלפיים מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי. הספר מקיף את מכלול פניה של מערכת יחסי העבודה. הוא מתמודד עם בעיות מערכת יחסי העבודה האינדיבידואלית, בד בבד עם ניתוחה של מערכת יחסי העבודה הקיבוציים. הספר גם מעמת את הקוראים עם ההשלכות שיש כיום לכלכלה המודרנית, לגלובליזציה ולשינויים המבניים במשק על זכויות העובדים וארגוניהם.

מחיר: 167.31 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.