ספר לכל - רכש מוסדות

לקסיקון לאזרחות-חדש
הוצאה: מעריב
מספר קטלוגי: 115-1159
תאריך יציאה: 1/1900
תיאור:

כדי להיות אזרח במדינה דמוקרטית, ולהיות שותף פעיל בבית הספר, בחברה ובציבור - יש לדעת ולהבין מושגי יסוד שנתקלים בהם יום יום בקריאה, בשיחה ובכלי התקשורת.
בלקסיקון לאזרחות מופיעים ערכים רבים שידיעתם חשובה לכל אזרח במדינת ישראל. תלמידים ומורים ייעזרו בלקסיקון זה להבהרת נושאים בלימוד האזרחות וההסטוריה של עם ישראל.
ייחודו של הספר בביאור מושגים ומונחים עכשוויים בחיי המדינה, כגון גוש אמונים, כהניזם, יהדות רפורמית, סכסוכי עבודה ועוד. בצד ערכים אלה מופיעים מונחים אוניברסליים נפוצים, כגון דמוקראטיה ודיקטאטורה, תוך שימת דגש על ההיבט הישראלי העדכני.
הספר יסייע להתמצאות בנושאים המועלים בכותרות יום יום, וישמש כספר עזר ראשון במעלה להקניית ראייה מקפת של אירועים המתרחשים בארץ ובעולם.

מרדכי קמחי (מלר) (1921), למד באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה העברית מדעי המדינה, היסטוריה וחינוך, ושימש במשך שנים רבות מורה להיסטוריה ואזרחות בסמינר למורים ובבתי ספר תיכוניים.

מחיר: 90 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.