ספר לכל - רכש מוסדות

ארבעים הימים של מוסה דאג 2 - כרכים
הוצאה: עם עובד
מספר קטלוגי: 32-11061
תאריך יציאה: 1/1900
תיאור:
יצירת-ענקים המגוללת פרשה הרואית בתולדותיו של העם
הארמני: המאבק הנואש של הנצורים במוסה דאג וכליונם,
ספר-מופת בתרגום עברי.

"הרעיון לכתוב את הספר הזה נולד במארס 1929, בעת
ביקור בדמשק. המראה המעורר חמלה של ילדי פליטים
בעלי-מומים ומזי-רעב, העובדים בבית-חרושת לשטיחים,
נתן לי את הדחיפה האחרונה לגאול מתהום-הנשיה את גורלו
המוזר של העם הארמני... הרומן מבוסס בחלקו על תעודות
שנשתמרו, ביניהן רישום השיחה בין אנוור פחה והכומר
יוהאנס לפסיוס" ]פרנץ ורפל[.

מחיר: 98.00 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.