ספר לכל - רכש מוסדות

ניהול משא ומתן התיאוריה-מקראה א' אנגלית
מספר קטלוגי: 208-1052651
תאריך יציאה: 1/2009
תיאור:
הסדרה עוסקת בהקניית ידע בתחומי המשא ומתן השונים, במטרה לשפר את כישוריהם ותפקודיהם של נושאים ונותנים. מבין הנושאים: משמעותו של משא ומתן ובחירתו כהליך ליישוב קונפליקט; תהליכים "מלווים"; מקורות הכוח ובחירת האסטרטגיות והטקטיקטת במשא ומתן; התנהגות אנושית של נושאים ונותנים והשלכותיה על תהליך המשא ומתן ועל תוצאותיו.

מחיר: 194.71 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.