ספר לכל - רכש מוסדות

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 1-11
מספר קטלוגי: 208-1040410
נושאים: כללי, חשבונאות
תאריך יציאה: 3/2010
תיאור:
הכרת מערכות תמחיר שונות, שבהן משתמשים עסקים לקביעת עלות מוצרים, ולימוד היתרונות והחסרונות של שימוש בנתונים מתוך מערכות התמחיר לצורך קבלת החלטות ניהוליות ולבקרה.

מחיר: 184.05 ₪

ברוך הבא!

זוהי כניסתך הראשונה לשירות.